Nejčastější otázky

 • Kde najdu prohlášení o shodě?

Veškerá prohlášení o shodě na výrobky Somfy si můžete stáhnout z adresy www.somfy.com/ce.


 • Vyrábí Somfy rolety a žaluzie?

Firma Somfy je výrobcem pohonů a řídících jednotek, které dodává výrobcům rolet a žaluzií. Sama rolety ani žaluzie nevyrábí.


 • Lze pohánět motorem všechny typy venkovních markýz?

Ano. Vhodný pohon lze vybrat jak podle velikosti markýzy, tak podle jejího typu: klasická markýza, polokazetová nebo kazetová markýza. K dispozici je i pohon s možností nouzového ovládání markýzy pomocí kliky v případě výpadky dodávky proudu.


 • Lze vestavět pohon do stávající markýzy na manuální ovládání?

Ano. Předpokladem je dostatečný průměr hřídele, na kteru se navíjí látka markýzy. Potřebný průměr je závislý na velikosti markýzy, která určuje potřebný výkon pohonu.


 • Jaké výhody mi nabízí bezdrátové dálkové ovládání proti konvenčnímu kabelovému řešení?

Konvenční kabelové řešení má strukturu a vlastnosti dané při jeho výstavbě. 

Jakákoliv pozdější změna znamená stavební úpravy: pokládku nových kabelů, instalaci nových řídících jednotek apod. Bezdrátový ovládací systém naproti tomu dovoluje kdykoliv změnit strukturu ovládání: přidat ovladač, změnit jeho umístění, vytvořit novou skupinu zařízení. To vše bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Zvýší se komfort obsluhy. 

Budete-li chtít upravit nastavení markýzy, můžete to udělat, aniž byste museli vstávat z lehátka.


 • Mohly by se venkovní předokenní žaluzie stahovat automaticky, když do okna svítí slunce?

Ano, řešením je instalace bezdrátového slunečního čidla Sunis WireFree RTS. Čidlo je autonomní, energii pro svůj provoz získává ze slunečního záření. Proto jeho instalace nevyžaduje žádné stavební zásahy.


 • Je při dodatečné instalaci motorem poháněných rolet nutná výměna oken?

Vůbec ne. Motorem poháněné rolety lze instalovat jak do novostaveb, tak při dodatečných stavebních úpravách.


 • Proč opatřit markýzu motorovým pohonem?

Motorový pohon markýzy vám umožní využívat automatické funkce. 

Instalace slunečního čidla zajistí ochranu interiéru před nežádoucími účinky slunečního záření. Větrné čidlo zabrání poškození markýzy před silným větrem. A samozřejmě se výrazně zvýší komfort ovládání zejména v případě, že použijete bezdrátové dálkové ovládání. 

Jedním dálkovým ovladačem pak můžete kromě markýzy řídit osvětlení, tepelné zářiče a další zařízení. Díky tomu se z terasy stane další obytný prostor.


 • Chci změnit mou oblíbenou pozici lamely žaluzie: jak to udělat?

Stáhněte žaluzii pomocí tlačítka Dolů, až se sama zastaví v dolní koncové poloze. 

Poté stiskněte a podržte současně tlačítka Nahoru a „my“ zhruba na 2 sekundy. Lamely se naklopí do dříve uložené polohy. Nastavte nový úhel naklopení lamel. 

Zkontrolujte nové naklopení stisknutím tlačítka „my“: žaluzie sjede se zavřenými lamelami až dolů. Opakovaným stisknutím tlačítka „my“ se lamely nastaví do nového úhlu naklopení. 

Novou polohu potvrdíte stisknutím a podržením tlačítka „my“ na více než 5 sekund, dokud se žaluzie nepohne krátce nahoru a dolů.


 • Mám již instalované venkovní žaluzie s motorovým pohonem. Lze přidat dálkové ovládání?

Určitě. Stačí přidat vhodný přijímač dálkového ovládání. Doporučujeme vám nahradit stávající ovladač řídící jednotkou s vestavěným přijímačem dálkového ovládání Centralis UNO RTS VB.

Možnost ovládání přímo u ovládaného zařízení zůstane zachována a navíc získáte možnost dálkového ovládání z libovolného místa bytu nebo domu. Vhodný typ dálkového ovladače si vyberte podle svých požadavků. 

Maximálního komfortu dosáhnete použitím přijímače dálkového ovládání Modulis Slim Receiver RTS a dálkového ovladače Telis Modulis RTS. Tato sestava nabízí pohodlné a přesné nastavení sklonu žaluziových lamel pomocí ovládacího kolečka.


 • Jak si mohu být jist, že roleta nebo markýza je skutečně osazena pohonem Somfy?

Obraťte se na některou z našich partnerských firem a požadujte vybavení rolet nebo markýz pohonem Somfy. Pak si můžete být jisti, že Váš požadavek bude splněn.


 • Mohu si nainstalovat bezdrátový ovládací systém sám?

Montáž, oživení a případné úpravy systému v každém případě svěřte odborné firmě. Počáteční nastavení motorů a řídících jednotek vyžaduje odborné znalosti. Pokud instalaci provedete sami, ztrácíte možnost získání prodloužené záruky.

Systém je na druhou stranu navržen tak, aby si uživatel sám mohl provádět změny, jako je přidání ovladače, vytváření skupin zařízení, vytváření scénářů, ukládání oblíbených poloh atd.


 • Proč bych měl své rolety opatřit pohonem?

Ušetříte čas i peníze a váš dům bude bezpečnější. Čas tím, že už nebudete muset vytahovat a stahovat rolety ručně jednu po druhé. Peníze, protože docílíte značných úspor energie automatickým řízením otevírání podle povětrnostních podmínek. 

Získáte i vyšší bezpečnost. Dále můžete využívat automatických časových povelů a simulovat tak svou přítomnost i době dovolené.


 • Lze osadit pohonem všechny typy rolet?

Ano, pokud se jedná o nové rolety. V případě již existujících rolet ovládaných manuálně bude pravděpodobně nutná rekonstrukce jejich mechanismu.


 • Co je to „home motion“?

Home motion je označení komplexní nabídky firmy Somfy pro pohon a ovládání slunečních a pohledových clon, vjezdových bran a garážových vrat. Díky jednotné koncepci můžete používat stejný typ ovladače pro ovládání různých typů zařízení, můžete je začlenit do automatického systému řízení a tak plně využívat všech jejich možností.


 • Chci změnit dříve uloženou mezipolohu: jak to mám udělat?

Nastavte clonu do nově požadované mezipolohy a poté stiskněte a podržte tlačítko „my“, dokud clona krátkým pohybem nahoru a dolu nepotvrdí uložení nové mezipolohy. Stará mezipoloha je automaticky vymazána.


 • Nedaří se mi vypnout sluneční automatiku tlačítkem na dálkovém ovladači: co mám udělat?

Pravděpodobně držíte tlačítko stisknuté příliš krátce. Stiskněte a podržte tlačítko na více než 2 sekundy: kontrolka vítr/slunce zhasne a rozsvítí se kontrolka vítr. Zapnutí sluneční automatiky provedete stejným způsobem.


 • Zvedám nebo spouštím žaluzii kolečkem: je to normální?

Ano, kolečko je stále aktivní. Pokud otočíte kolečkem příliš, lamely dosáhnou mezního naklopení a poté se žaluzie začne zvedat nebo spouštět.


 • Je možné, aby se moje venkovní žaluzie zatahovaly automaticky, když do mého arkýřového okna začne svítit světlo?

Stačí jen nainstalovat světelné čidlo Sunis Wirefree II io. K instalaci nejsou potřeba žádné kabely. Postará se o zatahování vašich žaluzií, i když budete zrovna venku.


 • Jaké typy interiérových žaluzií mohu automatizovat

Většina typů řešení interiérového stínění lze ovládat elektricky: rolovací látkové žaluzie, římské rolety, zdobné záclony s volánem, dřevěné či hliníkové žaluzie, záclony a další.


 • Jaký je rozdíl mezi kabelovým řídícím systémem a rádiovým systémem?
V systému s kabelovým připojením je ovládání připojeno k pohonu pomocí elektrických kabelů, které k němu přenášejí vaše povely. Tak vypadá konvenční řešení automatizace domácnosti. V takovém případě je ovládací jednotka nainstalována poblíž pohonu (například vedle okna, jedná-li se o automatizované předokenní rolety). V rádiovém systému jsou povely vysílány pomocí rádiových vln. Mezi pohonem a ovládáním nejsou vedeny žádné kabely. Ovládání je přenosné a své předokenní rolety můžete ovládat až z dálky 20 metrů, a to i skrze zeď. Instalace je navíc rychlejší a vyhnete se jakýmkoliv zásahům do vašich zdí. Jedná se o elegantní, jednoduché řešení automatizace domácnosti. Poznámka: Se Somfy můžete kabelový systém vždy vylepšit na rádiovou instalaci. Další informace o technologiích RTS & IO od Somfy
 
 • Moje garážová vrata se otevírají do ulice. Jaká preventivní opatření mohu učinit?

Somfy nabízí širokou řadu bezpečnostního příslušenství, které vám zjednoduší dodržování platných bezpečnostních nařízení (například oranžové výstražné světlo) Pokud vaše vrata fungují v automatickém módu, měli byste je doplnit fotoelektrickým čidlem, které zastaví pohyb dveří, jakmile zaznamená předmět v dosahu svých infračervených paprsků.