JAK EKO-DESIGN POMÁHÁ VYTVÁŘET ENERGETICKY ÚČINNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ VÝROBKY?

Stavebnictví je jedním z hlavních zdrojů globálních emisí CO2. Představuje 35 % emisí skleníkových plynů a 40 % energie spotřebované v Evropě*. Společnost Somfy Group je důležitý hráč v oblasti vybavení domácností již více než 50 let, a proto se zavázala přispět také svým dílem. Jak? Snižováním uhlíkové stopy a udržitelným růstem.

blog_85_1 

Stejně jako občané musí v této oblasti jednat i instituce a podniky. Proto si razí nové cesty a hledají nová, ekologičtější řešení.

Společnost Somfy shrnuje tento závazek do 3 hlavních bodů. Každý z nich má za cíl zvýšit udržitelnost zařízení v domácnosti:

 • LIDÉ: poskytovat našim zaměstnancům uspokojivé, spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí a zároveň rozvíjet jejich dovednosti. Další hlavní cíl: boj proti nevyhovujícímu bydlení. Prostřednictvím nadace Somfy Foundation podporujeme iniciativy vedené sdruženími ve Francii i v zahraničí.
 • PROSPERITA: zavádět společné procesy a respektující a etické postupy ve vztahu ke všem zúčastněným stranám: zákazníkům, partnerům, dodavatelům, zaměstnancům, regionům, komunitám atd.
 • PLANETA: snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí prostřednictvím opatření v rámci celé skupiny. Reakce na klimatickou nouzi znamená také snahu zmenšit environmentální dopad při využívání našich produktů. Vyvíjíme řešení, která zlepšují energetickou náročnost budov a zároveň přispívají k pohodě jejich obyvatel.

Optimalizace životního cyklu výrobku od jeho návrhu až po konečnou recyklaci

V roce 2012 se společnost Somfy rozhodla podstoupit své vůbec první uhlíkové hodnocení. V roce 2019 jsme ji aktualizovali s pomocí poradenské společnosti „Carbone 4“, která se zabývá nízkouhlíkovou strategií. Tuto firmu založili Alain Grandjean a Jean-Marc Jancovici a podporuje globální přechod k dekarbonizaci a adaptaci na změnu klimatu.

Na základě získaných výsledků jsme zjistili, že 93 % našich emisí CO2 souvisí s výrobou a používáním našich výrobků. Proto se společnost Somfy rozhodla z eko-designu učinit prioritu a v roce 2015 spustila program ACT FOR GREEN®.

Eko-designový návrh výrobku zahrnuje snížení jeho dopadu na životní prostředí tím, že se zohlední celý jeho životní cyklus od těžby surovin až po konec jeho životnosti a recyklaci.

Tento přístup je součástí celkového plánu, jehož cílem je do roku 2030 vyrábět 100% ekologicky navržené výrobky. V rámci svého obecného plánu Carbon Ambition hodlá společnost Somfy snížit své emise CO2 na polovinu. Chceme také snížit roční spotřebu energie motorů o 40 %.

Do řešení tohoto rozsáhlého projektu jsme zapojili všechny týmy společnosti Somfy. Projektanti, inženýři, nákupčí či projektoví manažeři – přidali se všichni. To od nás vyžaduje, abychom navrhovali a vyhodnocovali řadu bodů jiným způsobem – spotřebu energie výrobku při používání a v pohotovostním režimu, použité suroviny, jeho snadnou demontáž, balení a samozřejmě opravitelnost a recyklaci. V úvahu se bere každá část výrobku.

Ekologický design: přehodnocení všeho s cílem omezit dopad na životní prostředí

Spuštění eko-designového programu společnosti Somfy šlo ruku v ruce s vytvořením interní značky: ACT FOR GREEN®. Označujeme ji jako „interní“, protože doposud neexistuje žádná mezinárodní certifikace ekologického designu pro naše typy výrobků. Výzkumné a vývojové týmy proto vytvářejí nové výrobky nebo optimalizují ty stávající v souladu s přesnými specifikacemi.

Díky značce ACT FOR GREEN® naši zákazníci, obchodní partneři i spotřebitelé snadno rozpoznají ekologicky navržené výrobky Somfy.

ACT FOR GREEN® zaručuje:

 • Optimalizovaná spotřeba energie. Ekologicky navržený výrobek nabízí nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu. To znamená spotřebu nižší než 0,5 W v pohotovostním režimu pro motory a méně než 1,2 W v pohotovostním režimu pro TaHoma switch. Běžně spotřebuje trubkový motor Somfy 6 až 12 kWh/rok. Pro srovnání: nízkoenergetická žárovka spotřebuje 22 kWh/rok, vysavač 156 kWh/rok a trouba 365 kWh/rok (Zdroj: ADEME).
 • Prodloužená životnost baterie. Zlepšili jsme životnost baterií našich dálkových ovladačů. Uživatelé nyní nebudou muset měnit baterii více než dvakrát nebo třikrát za celou dobu životnosti výrobku (přibližně 10 let). Tato doba se liší v závislosti na typu použitých baterií (knoflíkové nebo alkalické AAA).
  Optimalizovali jsme také životnost baterií solárních/bezdrátových motorů: s životností 15 let postačí jediná výměna baterie.
 • Snadnější demontáž výrobku. Desku plošných spojů v hlavě motoru lze vyjmout a vyměnit již ve výrobě. U řady solárních motorů je baterie externí, lze ji tedy snadno vyjmout a vyměnit. To výrazně usnadňuje recyklaci a případné opravy.
 • Přepracovaný obal. Polystyrenové a PVC bloky jsme nahradili recyklovanými nebo biologickými materiály. Pro jednotlivá balení používáme materiál na biologické bázi. U balení obsahujících 5 výrobků byly polystyrenové bloky nahrazeny kartonem.
 • Dodržování ekologických a zdravotních požadavků na použité suroviny a látky. Na tyto požadavky se vztahuje nařízení REACH a směrnice RoHS 2011/65/EU, 2015/863, 2017/2102.
  Evropské nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vstoupilo v platnost v roce 2007. Slouží ke kontrole používání chemických látek, které představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí v průmyslu i v produktech každodenní potřeby, jako jsou čisticí prostředky, oblečení, nábytek, barvy a elektrická zařízení.
  Směrnice ROHS je směrnicí Evropského parlamentu. Snaží se omezit používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
  Materiály a látky použité v produktech ACT FOR GREEN jsou ověřovány externí laboratoří.
 • Snížení dopadu na životní prostředí. Díky novému vymezení životního cyklu pomáhají naše týmy omezit dopad každého ekologicky navrženého výrobku na životní prostředí. V zájmu transparentnosti navíc tento dopad zobrazujeme na PEPecopassport©.
  Pro každý výrobek ACT FOR GREEN® se předkládá environmentální prohlášení do PEPecopassport©, tj. referenčního mezinárodního programu pro elektrická, elektronická a vzduchotechnická zařízení. Údaje o životním prostředí kontroluje nezávislá externí organizace pověřená společností PEPecopassport©, například LCIE-Bureau Véritas. Výsledky jsou následně zveřejněny na stránkách sdružení: PEP Ecopassport© a jsou k dispozici všem.
  Každý ekologicky navržený výrobek musí splňovat řadu kritérií, která se v průběhu času nevyhnutelně mění.

Produkty Somfy ACT FOR GREEN®: malá revoluce v plném proudu

V průběhu let se seznam ekologicky šetrných výrobků rozrostl o motory, senzory, dálková ovládání a příslušenství. V roce 2015 se na seznam takto označených výrobků přidala řada nejtišších motorů pro předokenní rolety S&SO RS100, následovaná motorem Oximo 50 io. Nyní je do něj zařazena také TaHoma switch (box pro automatizaci a ovládání prvků vaší domácnosti) a chytrý zámek Door Keeper.

V současné době je více než 60 % všech prodaných výrobků Somfy označeno ACT FOR GREEN®, tj. přibližně 10 000 aktivních prodejních referencí.

S výrobky ACT FOR GREEN® redukujete dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu, a to vše bez snížení kvality výrobků a bez vlivu na vaše pohodlí. Výrobky Somfy přispívají k energetické účinnosti budov tím, že kombinují nejmodernější technologie a udržitelná řešení. V zimě poskytují automatické žaluzie lepší izolaci před chladem nebo zachycují sluneční energii. V létě pomáhají žaluzie udržovat chlad a snižují potřebu klimatizace. Ideální pro snížení spotřeby energie!

Naše ekologicky navržené výrobky jsou zkrátka čistější a ekologičtější. Navíc splňují přísné požadavky na kvalitu a pohodlí. Pokud se rozhodnete pro ekologicky navržený výrobek Somfy, zvýšíte komfort svého domova a zároveň snížíte emise CO2.

Aniž byste změnili své návyky, a aniž byste si to vůbec uvědomovali, přispíváte k ochraně životního prostředí.

*podle Evropské komise