JAK VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ RADIÁTOROVOU HLAVICI NOVOU CHYTROU TERMOSTATICKOU HLAVICÍ SOMFY

Výměna vaší stávající radiátorové hlavice za chytrou hlavici Somfy je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. Poradíme vám jak na to krok po kroku v našem tutoriálu. Tak pojďme na to!

blog_89

Krok 1: Odmontujte stávající hlavici

Nejčastěji se u topení setkáte s typy ventilu M28, M30, RAV nebo RA

Pokud máte šroubovací hlavici pro ventily M28 a M30:
Termostatickou hlavici otočte zcela proti směru hodinových ručiček na nejvyšší možné číslo na stupnici. Rukou, klíčem nebo kleštěmi povolte matici na termostatickém ventilu a termostatickou hlavici vytočte proti směru hodinových ručiček.

Pokud máte hlavici se západkovým upevněním RAV nebo RA:
Odjistěte západky, obvykle otočením nebo posunutím zadní části hlavice. Poté hlavici sejměte.

Krok 2: Použijte přiložený návod a šablonu ke zjištění typu vašeho ventilu

Pokud máte ventil M30 se stoupáním 1,5mm, není potřeba používat adaptér. Hlavice je přímo kompatibilní s vaším topením. V ostatních případech je potřeba použít jeden z přiložených adaptérů.

Krok 3: Instalace termostatické hlavice

Pokud máte ventil M30:
Hlavici přímo našroubujte na ventil.

Pokud máte ventil M28:
Pomocí šablony si vyberte správnou velikost dříku (1-4) a nasaďte adaptér spolu s dříkem na ventil. Poté jednoduše našroubujte hlavici na adaptér.

Pokud máte ventil RA:
Adaptér nasuňte na ventil a ručně upevněte šroubem. Poté našroubujte hlavici na adaptér.

Pokud máte ventil RAV:
Nasuňte adaptér na ventil spolu s dříkem 0. Poté adaptér ručně upevněte šroubem a našroubujte hlavici.